Bild- och videogalleri
På denna sida finns länkar till andra internetplatser där främst föräldrar till spelarna entusiastiskt dokumenterar och delar med sig av händelser i fotbollssammanhang. Vi länkar  till sidorna från vår lagsida för att vi tycker det bidrar till att beskriva vilka vi är och vad vi gör. Men ingen av dessa film- och bildkanaler är officiellt knutna till klubben Segeltorp IF. För innehållet ansvarar respektive sidas utgivare.

Segeltorp IF F01-02
Youtube: Segeltorps IF F01/02
Torpfoto på Flickr
Torpfotos egen trötta långsamma server har nu gått i pension. Ersatt av en kvick och rapp tjänst på Flickr.

Där finns nu mycket att se från de senaste årens cuper, matcher och träningar.