Medlemsavgiften
2016-03-22 17:36
Hej!
Nu är fakturorna för medlemsavgifterna utskickade. Nu i vår är det fotbollens medlemmar samt alla familjemedlemmar som betalar medlemsavgiften. I oktober är det alla som spelar ishockey och innebandy som betalar medlemsavgift. Nytt för i år är att alla medlemmar erhåller en faktura via mail.

Hälsningar
Huvudstyrelsen