Gamla Grabbarnas sista kaffeträff för säsongen
2016-04-27 11:39
Tisdagen den 3 maj klockan 10,30 arrangeras Gamla Grabbarnas nästa, och för säsongen den sista, kaffeträffen. En påminnelse även om Vårträffen den 19 maj i Magasinet.