Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Avgifter
Medlemsavgifter (faktureras från kansliet via mail till respektive medlem)

Alla aktiva samt ledare/tränare skall årligen betala 400 kr i medlemsavgift (familjemedlemskap 650 kr). Faktura skickas ut från kansliet via mail i början av januari månad till alla som som spelar fotboll samt alla som har familjemedlemskap. De som spelar enbart ishockey och innebandy får medlemsfakturan i september månad och betalar därmed medlemsavgiften i efterskott.


Sektionsavgifter (faktureras från kansliet via mail till respektive spelare)

  • Ungdomslag som ej spelar på helplan (U9-U10): 2 500 kr
  • Ungdomslag som spelar på helplan (U11-U16): 3 700 kr

Lagavgift + puckavgift (faktureras direkt till lagens kassörer)


Lagavgiften, 5000 kr/lag. Styrelsen har beslutat att de lag som har färre än 12 spelare betalar halva avgiften. Avgiften betalas in av lagets kassör. Varje lag betalar 500 kronor i puckavgift per säsong.


Slipavgift (faktureras direkt till lagets kassör)


Alla nystartade U9-lag betalar en engångsavgift för slipmaskinerna på 1 000 kronor. När denna avgift är betald har man fortsättningsvis rätt att gratis använda sektionens slipmaskiner.


Lagens egna avgifter

Utöver ovan angivna avgifter till sektionen kan lagen ha egna uppgörelser med föräldrar och spelare.


Hockeyskolor (faktureras från kansliet via mail till respektive deltagare)

Hockeyskolan  = 750 kr 
Team 10/11    = 950 kr