Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Gamla Grabbarnas Årsmöte 2018
Förtjänsttecken i silver och guld

I samband med Gamla Grabbarnas årsmöte 2018 överlämnades Segeltorps IF:s förtjänsttecken till fr v Kent Klameth, silver, Michael Thunström, guld, Tommy Lundh, guld och Mikael Johansson, silver. Ordförande Ove Mählkvist inbjöd därmed Kent Klameth och Mikael Johansson att bli medlemmar i Gamla Grabbarna och båda accepterade. Michael Thunström och Tommy Lundh har varit medlemmar sedan de mottog sina förtjänsttecken i silver.

Årets ledare 2018
Årets ledare
Till årets ledare 2018 har Segeltorp IF utsett Mikael Österblom, Head Coach i Segeltorp Hockey. Priset delades ut vid Gamla Grabbarnas årsmöte av Cacka Andersson, tv och ordförande Ove Mählkvist, th.
Gamla Grabbarnas styrelse 2018: stående fr v Ove Mählkvist ordförande, Raymond Frithiof kassör. Sittande fr v Karl Gunnar "Cacka" Andersson ledamot, Eva Hultén sekreterare.
 
Gamla Grabbarna

Gamla Grabbarna (GG) är föreningens ”veteransektion” som bildades 1948.


För att bli medlem i GG fordras i första hand att man erhållit föreningens förtjänstmärke i silver (en nål med vårt vackra klubbmärke omslutet av olivkvistar i silverfärg) samt att man uppnått en ålder av 35 år.


Förtjänsttecken

Det är SIF:s huvudstyrelse som delar ut alla förtjänsttecken. För att erhålla silvernålen erfordras att man uppnått 40 poäng på en speciell poängskala. Något förenklat ger ett år som betalande medlem en poäng, ett år som aktiv en poäng, ett år som ledare en poäng osv.


Stödmedlem

Man kan även söka medlemskap i GG även om man inte mottagit silvernålen. I sådana fall skall den sökande ha arbetat som ledare eller spelat i SIF under en längre tid utan att ha kommit upp i erforderlig poäng. GG:s styrelse avgör då om stödmedlemskap kan beviljas.


Äldst

För närvarande har Gamla Grabbarna 53 medlemmar. Äldst är Åke Mattson, 92 år och yngst är Stefan "Frasse" Andersson 48 år. För närvarande har GG fem kvinnliga medlemmar. Vi hoppas fler är på gång.


Styrelsen

GG:s styrelse består av fyra ledamöter.

Ove Mählkvist Ordförande (silvermärke nr 54, år 1972, guld år 1982)
Raymond Frithiof Kassör (silvermärke nr 67, år 1983, guld 1992)
Eva Hultén Sekreterare (silvermärke nr 108, år 2009)
Karl-Gunnar Andersson (Kacka) Klubbmästare (silvermärke nr 51, år 1969)


Bidrag

Anslag i form av kontanta bidrag har också förts över till huvudstyrelsen i samband med jubileer o.d. Ett flertal av GG:s medlemmar jobbar med bingoverksamheten som under många år varit ett välkommet tillskott i föreningens ekonomi. Styrelsen uppvaktar vid ”jämna” födelsedagar och representerar vid begravningar.


Samkväm

Första tisdagen i varje månad, på förmiddagen, (januari och sommarmånaderna undantagna) träffas de medlemmar som har möjlighet vid en kaffeträff i Cafeteria Bollen på nya IP. Då avhandlas intressanta hågkomster och idrottsminnen från forna dagar fram till nutid. Ett gemensamt ”bolagstips” (som dessvärre hittills givit ett ganska magert resultat) anordnas med som alltid stora förhoppningar om storvinsten. I mitten av februari träffas medlemmarna i Segeltorp (Skutanträffen) - (i år på "Rasta" Gamla Södertäljevägen) vid en gemensam måltid, samt i apri/maj i Magasinet vid vårträffen.


Årsmöte

Årsmötet hålls i mitten av november. Numera håller vi till i hemtrevliga "Magasinet".

Om det är något mer Du vill veta om Gamla Grabbarna så kontakta någon i styrelsen eller våra förträffliga kanslier (där vi för övrigt har två av Gamla Grabbars medlemmar, Ann Vestermark och Benne Hedefalk, arbetande.)


Stödverksamhet
Stödverksamhet

I GG:s stadgar står bland annat att ”syftet är att på olika sätt stödja SIF:s ungdomsverksamhet och genom utmärkelser ge uppskattning åt framstående ledarprestationer och att befrämja kamratanda och social gemenskap”. GG delar därför varje år ut ett pris (en plakett och ett presentkort) till årets ledare inom SIF. Priset har delats ut i 30 år i följd. Första pristagare var Elisabeth Ljungdahl som då skötte föreningens tidning. 2016 fick fotbollsledaren Karl Sandberg priset. De som tidigare erhållit GG:s pris för årets ledare inom SIF är:


1985 Elisabeth Ljungdahl, SIF-tidningen
1986 Ola Hansson, ishockey/flickfotboll
1987 Kenneth Hedlund, ishockey/damfotboll
1988 Hans Wigforss, bordtennis
1989 Bernhard Holmgren, fotboll
1990 Christer Häll, fotboll/ishockey
1991 Bengt Åström, huvudstyreslen
1992 Raymond Frithiof, ishockey/fotboll
1993 Peter Kelly, fotboll
1994 Marie Lindström, Ishockey
1995 Ove Stampes, ishockey/ringette
1996 Hanserik Tönnheim, fotboll
1997 Ulf Wahlström, fotboll
1998 Sven Hultén, ishockey
1999 Jan Schwartz, ishockey
2000 Kostas Malochos, fotboll
2001 Benne Hedefalk, ishockey/huvudstyrelsen
2002 Håkan Lundgren fotboll
2003 Martin Hallin, ishockey/huvudstyrelsen
2004 Leif Andersson, fotboll
2005 Lasse Nyberg, innebandy/fotboll
2006 Ann & Peter Vestermark, fotboll
2007 Peter Bernström, damishockey
2008 Björn Högberg, fotboll
2009 Mariusz Sliwinsky, innebandy
2010 Johnny Lindahl, ishockey
2011 Tommy Lundh, fotboll
2012 Lars Hultgren, Gamla Grabbarna
2013 Mikael Johansson, fotboll 

2014 Waldemar Schettini, fotboll

2015 Michael Thunström, ishockey

2016 Karl Sandberg, fotboll

2017 Harun Özpolat, fotboll

2018 Mikael Österblom, ishockey


Föreningens förtjänstmärke i silver

Som medlem i Segeltorps IF har alla möjligheten att även erhålla föreningens förtjänstmärke i silver. Märket utdelas efter att ha uppnått 40 poäng uträknat efter vissa kriterier. Exempelvis erhåller man en poäng per medlemsår, en poäng per ledarroll, en poäng för styrelseuppdrag, en poäng för spel i representationslag osv. Följande medlemmar har sedan 1948 erhållit förtjänstmärket i silver:

1. Enar Johansson 1948
2. Åke Samuelsson 1948
3. Erik Karlsson 1948
4. Karl Lindström 1948
5. Bertil Lindström 1948
6. Ture Rriksson 1948
7. Einar Claesson 1948
8. Thure Ek 1948
9. Arne Eklund 1949
10. Lennart Fröberg 1949
11. Holger Lindholm 1949
12. Sven Pettersson 1949
13. Sture Österberg 1949
14. Erik Tidestam 1949
15. Gunnar Nilsson 1949
16. Rune Körberg 1951
17. Algot Johansson 1951
18. Karl Olsson 1951
19. Sven Svensson 1951
20. William Lindström 1951
21. Evert Pettersson 1951
22. Bertil Westin 1951
23. Svante Johansson 1951
24. Holger Öster 1951
25. Erik Wedman 1954
26. Einar Flack 1954
27. Birger Ahlén 1956
28. Åke Bengtsson 1956
29. Alex Janacek 1956
30. Figge Eriksson 1956
31. Sten Andersson 1957
32. Erik Sildh 1959
33. Rolf Wallén 1959
34. Rolf Johansson 1962
35. Stig Bergkvist 
36. Uno Wendel 1962
37. Leif Gustafsson 1964
38. Evald Johansson 1964
39. Åke Hellgren 1964
40. Åke Liljedahl 1964
41. Erik Abrahamsson 1965
42. Lars Hultgren 1966
43. Lennart Mählkvist 1966
44. Börje Asterdahl 1966
45. Arne Pettersson 1966
46. Bernt Kjellver 1966
47. Olof Linde 1966
48. Bo Norrby 1966
49. Bo Henriksson 1966
50. Arne Bergman 1969
51. Karl-Gunnar Andersson 1969
52. Einar Fredriksson 1972
53 .Claes-Göran Julén 1972
54. Ove Mählkvist 1972
55. Axel Nordsten 1973
56. Folke Österberg 1974
57. Harry Österberg 1974
58. Lars Österberg 1974
59. Bernt Holmgren 1981
60. Tore Gauffin 1973
61. Bernhard Holmgren 1975
62. Åke Andersson 1981
63. Ove Mählkvist 1972
64. Leif Gustafsson 1964
65. Leif Greesnis 1981
66. Ola Hansson 1981
67. Raymond Frithiof 1983
68. Carl-Otto Truedsson 1983
69. Kenneth Hedlund 1983
70. Ulf Blomgren 1985
71. Pekka Suvijärvi 1985
72. Hans Hallman 1985
73. Carl-Erik Andersson 1985
74. Lars Ramstedt 1985
75. Sven Magnusson 1978
76. Ove Lyrén 1985
77. Calle Andersson 1981
78. Carl-Erik Magnusson 1985
79. Jerry Nordin 1988
80. Svante Johansson 1951
81. William Lindström 1951
82. Kenneth Bäckdal 1988
83. Bengt Åström 1996
84. Eddie Lindberg 1996
85. Bengt Sundberg 1996
86. Jörgen Johansen 1996
87. Börje Kärslund 1996
88. Hanserik Tönnheim 1996
89. Leif Book 1997
90. Katarina Lungdahl 2000
91. Bosse Tengblad 2000
92. Peter Törnblom 2000
93. Seppo Mäkinen 2000
94. Orvo Tossavainen 200
95. Sven Hultén 2001
96. Lena Tengblad 2004
97. Gunnar Kvål 2004
98. Benne Hedefalk 2004
99. Lennart Malmström 2004
100. Stefan Andersson 2005
101. Janne Schwartz 2007
102. Lena Sundberg 2008
103. Martin Hallin 2008
104.
105. Peter Vestermark 2009
106. Ann Vestermark 2009
107. Anders Gustafsson 2009
108. Eva Hultén 2009
109. Peter Liljedahl 2011
110. Michael Thunström 2012
111. Tommy Lundh 2013
112. Alf Emmerdahl 2014
113. Katharina Magnusson 2015
114 Lars Larsson 2016
115 Sven Andén 2016Gamla Grabbarnas styrelse
GG:s styrelse består av fyra ledamöter.


Ove Mählkvist Ordförande (silvermärke nr 54, år 1972, guld år 1982)
Raymond Frithiof Kassör (silvermärke nr 67, år 1983, guld 1992)
Eva Hultén Sekreterare (silvermärke nr 108, år 2009)
Karl-Gunnar Andersson (Kacka) Klubbmästare (silvermärke nr 51, år 1969)


På bilden stående från vänster: Raymond och Ove.

På bilden sittande från vänster: Kacka  och Eva.


Medlemsavgiften är 150 kronor och sätts in på Plusgiro 40 55 76-0.