Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Segeltorps Idrottsförening
Fotboll
Styrelse och Ledningsgrupp 2020


Styrelse 2020

Mikael Johansson, Ordförande

(mikael.johansson@segeltorpsif.se)

Tommy Lundh, Sportchef Senior

(tommy-lundh@hotmail.com)

Lisa Lorentzon-André, Sekreterare

(lisa.lorentzon-andre@segeltorpsif.se)

Ann Vestermark, Ekonomiansvarig

(fotboll@segeltorpsif.se)

Christine Dartsch Nilsson, Ledarmot

(christine.dartsch@yahoo.se)Ledningsgrupp 2020

Waldemar Schettini, Utvecklingsansvarig, Sportchef Pojkar

(waldemar.8490@gmail.com)

Katarina Magnusson, Sportchef Flickor

(katarina8893@hotmail.com)

Lena Tano, Kansli

(lena.tano@segeltorpsif.se)

Hans Hillner, Föreningsutveckling

(hans@hillner.se)

Christine Dartsch Nilsson, Ledarmot

(christine.dartsch@yahoo.se)

Dag Appelgren, Verksamhets- och Utvecklingschef
Karl Eriksson, Utbildningsansvarig
(keriksson@gmail.com)
Peter Vestermark, Driftansvarig
Lenny Tano, Drift


Ovan redovisas styrelsens/ledningsgruppens medlemmar samt funktioner/ansvarsområden.


  • Styrelsen har som uppdrag att löpande följa upp och ansvara för sektionens ekonomi, verksamhetsinriktning samt ansvara för strategiska beslut.


  • Ledningsgruppen ansvarar för den löpande fotbollsverksamheten samt övergripande organisatoriska frågor


Det går bra att kontakta respektive respresentant via mail.

  • Allmänna förfrågningar till styrelsen skickas till Ann Vestermark på kansliets mailadress (fotboll@segeltorpsif.se) alt via tel 08-12148095
  • Allmänna förfrågningar till ledningsgruppen skickas till Lena Tano på lena.tano@segeltorpsif.se alt via tel 08-12148095Styrelsen har möte cirka en gång i månaden och årsmötet sker i mars.
Ledningsgruppen har motsvarande möten månadsvis.


Finns intresse att delta på ngn av gruppernas möten, kontakta kansliet enl ovan.


Målsättning:

  • Bedriva verksamheten på bredden, "alla kan spela fotboll"
  • Skapa gemenskap och glädje för fotboll/idrott och att kamratskap prioriteras
  • Ge stöd för att fostra spelare socialt
  • Värna om vår klubbkänsla
  • Utbilda ledare efter den nivå verksamheten bedrivs
  • Ha en stabil och sund ekonomi i föreningen